COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI JAN-MAR 2016 OHK-PSI


1.
        The DEVELOPMENT of judgment and decision making in children and adolescents / edited by Janis E. Jacobs and Paul A. Klaczynski. - Mahwah ; London : L. Erlbaum, cop. 2005. - XIV, 364 str. : ilustr. ; 24 cm

Način dostopa (URL): http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0634/2004050658-d.html
Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0634/2004050658-t.html. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazali. - Vsebina: The development of self-regulated decision making / James P. Byrnes ; Metacognition and cognitive variability : a dual-process model of decision making and its development / Paul A. Klaczynski ; Risky decision making in childhood and adolescence : a fuzzy-trace theory approach / Valerie F. Reyna ... [et al.] ; Commentary : Development and decisions / Keith E. Stanovich ; Anticipating and avoiding regret as a model of adolescent decision making / Eric Amsel ... [et al.] ; "Everyone else is doing it" : relations between bias in base-rate estimates and involvement in deviant behaviors / Janis E. Jacobs & Kristen E. Johnston ; Culture and the construction of concepts of personal autonomy and democratic decision making / Charles C. Helwig ; Not all hurried children are the same : children's participation in deciding on and planning their after-school activities / Mary Gauvain & Susan M. Perez ; Commentary : Lessons from a life-span perspective to adolescent decision making / Cynthia A. Berg ; The role of consultants in adolescents' decision making : a focus on abortion decisions / Laura L. Finken ; Crime, competence, and culpability : adolescent judgment in the justice system / Elizabeth Cauffman & Jennifer Woolard ; Setting goals and making plans : how children and adolescents frame their decisions / Kathleen M. Galotti ; Commentary : The development of thinking / David Moshman ; Afterword : Development of and in behavioral decision research / Baruch Fischhoff

ISBN 0-8058-4256-X (trda vezava)

[159.922.7/.8:159.955.5](082) 340.1-93
PSI 159.922.7/.8 DEVELOPMENT Jacobs J.E.(ur.)

COBISS.SI-ID 1745239

2.
ECHEVERRI, Catalina
        Dinozaver je v moji kadi / Catalina Echeverri ; [prevedla Helena Kraljič]. - Jezero : Morfem, 2014. - [25] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: There's a dinosaur in my bathtub. - Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6840-95-8

821.111-93-32 087.5
PSI ECHEVERRI C. Dinozaver
COBISS.SI-ID 268327680

3.
GOLD, Jodi
        Vzgoja v digitalni dobi : priročnik za spodbujanje zdravega odnosa do tehnologije od rojstva do najstniških let / Jodi Gold ; [prevedla Barbara Trobentar]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 327 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Screen-smart parenting. - Dodatek k nasl. v kolofonu: Priročnik za spodbujanje zdravega odnosa do digitalne tehnologije od rojstva do najstniških let. - 1.500 izv. - Spremni besedi Mojce Gluk in Tory Burch: str. 5-8. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Spletne strani: str. 306-308. - Opombe z bibliografijo: str. 309-321. - Kazalo

ISBN 978-961-261-379-2

316.614.032:004.738.5 37.018.1:004.738.5(035) 004.738.5-053.2
CC-APA: 2956
PED 37.018.1 GOLD J. Vzgoja PSI 316.6:364.64 GOLD J. Vzgoja v digitalni

COBISS.SI-ID 278886656

4.
KASTELIC, Maja, 25.9.1981-
        Deček in hiša / Maja Kastelic. - 1. dotis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Maribor] : Ma-tisk). - [29] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

800 izv.

ISBN 978-961-01-3527-2

087.5 087.5:159.9
PSI KASTELIC M. Deček in hiša
COBISS.SI-ID 280191232


159.9 PSIHOLOGIJA


5.
CIALDINI, Robert B.
        Vplivanje : psihologija prepričevanja / Robert B. Cialdini ; [prevod Jedrt Maležič ; izdelava kazala Neža Poznič]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2015 ([Ljubljana] : NTD). - 401 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: Influence. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 366-383. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-28-0

159.955
CC-APA: 3000 3900
PSI 316.6 CIALDINI R. Vplivanje
COBISS.SI-ID 279216384

6.
        HANDBOOK of educational psychology / edited by Lyn Corno and Eric M. Anderman. - 3rd ed. - New York ; London : Routledge, 2016. - XIV, 481 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazali

ISBN 978-0-415-89481-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-89482-1 (broš.)
ISBN 978-1-315-68824-4 (e-knjiga)

37.015.3(082) 159.9:37
CC-APA: 3500
PSI 37.015.3 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY Corno L.(ur.)

COBISS.SI-ID 10859337

7.
MIDDLETON, Michael
        Motivation to learn : transforming classroom culture to support student achievement / Michael Middleton, Kevin Perks. - Thousand Oaks [etc.] : Corwin, 2014. - IX, 229 str. : ilustr. ; 23 str.

Čelni nasl.: Clasroom insights from educational psychology. - Kazalo. - Bibliografija: str. 208-223

ISBN 978-1-4129-8671-7

37.015.3:159.947
CC-APA: 3500 2360
PSI 37.015.3 MIDDLETON M. Motivation to learn

COBISS.SI-ID 59285602

8.
PLOTNIK, Rod
        Introduction to psychology / Rod Plotnik, Haig Kouyoumdjian. - 10th ed., international ed. - [Australia] : Wadsworth, Cengage Learning, cop. 2014. - XLI, 710 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 639-684. - Kazala

ISBN 978-1-285-06130-6

159.9(075.8)
CC-APA: 2100
PSI 159.9 PLOTNIK R. Introduction
COBISS.SI-ID 60092258


159.9.072 PSIHOLOŠKA METODOLOGIJA IN RAZISKOVANJE


9.
SCHMIDT, Frank L.
        Methods of meta-analysis : correcting error and bias in research findings / Frank L. Schmidt, John E. Hunter. - 3rd ed. - Los Angeles [etc.] : SAGE, cop. 2015. - XXXII, 639 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija : str. 577-609. - Kazali. - Vsebina: Integrating research finding across studies ; Study artifacts and their impact on study outcomes ; Meta-analysis of correlations corrected individually for artifacts ; Meta-analysis of correlations using artifact distributions ; Technical questions in meta-analysis of correlations ; Treatment effects : experimental artifacts and their impact ; Meta-analysis methods for d values ; Technical questions in meta-analysis of d values ; General technical issues in meta-analysis ; Cumulation of findings within studies ; Different meta-analysis methods and related software ; Locating, evaluating, selecting, and coding studies and presentation of meta-analysis results

ISBN 978-1-4522-8689-1

159.9.075 001.891
CC-APA: 2240
GEO II 10955 311 SCHMIDT F.L. Methods PSI 159.9.075 SCHMIDT F.L. Methods
COBISS.SI-ID 22016486


159.9-049.8 NOVEJŠE, APLIKATIVNE IN MEJNE VEJE PSIHOLOGIJE


10.
        The CAMBRIDGE handbook of psychology of aesthetics and the arts / edited by Pablo P. L. Tinio, Jeffrey K. Smith. - 1st published. - Cambridge (United Kingdom) : Cambridge Univesity Press, 2014. - XXV, 620 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo. - Bibliografija pri vseh poglavjih, povzetki pri nekaterih

ISBN 978-1-107-02628-5 (trda vezava)

159.9:[111.852+7](082)
CC-APA: 2610
PSI 159.9-049.8 AESTHETICS Tinio P.(ur.)
COBISS.SI-ID 59673954

11.
PAPEŽ, Vid
        Vpliv poslušanja glasbe na razpoloženje in moralno presojanje : magistrsko delo / Vid Papež. - Ljubljana : [V. Papež], 2016. - 99 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Andreja Avsec. - Bibliografija: str. 90-96. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

78:[159.942+17.022](043.2)
CC-APA: 2610 2630 2360 5-100
PSI MagB PAPEŽ V. Vpliv poslušanja
COBISS.SI-ID 60159330

12.
        STRESS and performance in sport / edited by J. Graham Jones and Lew Hardy. - Reprinted. - Chichester [etc.] : John Wiley & sons, 1995. - XI, 301 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Wiley series human performance and cognition)

Kazalo. - Bibliografija pri vseh poglavjih, povzetek pri večini prispevkov

ISBN 0-471-93876-9 (broš.)

[159.9:796]:159.944.4(082)
CC-APA: 3720
PSI 159.9-049.8 STRESS Hardy L.(ur.)
COBISS.SI-ID 60040290


159.91 BIOLOŠKE OSNOVE DUŠEVNOSTI


13.
GEHER, Glenn
        Evolutionary psychology / Glenn Geher. - New York : Springer Publishing Company, cop. 2014 (printed in the United States : Gasch). - XV, 213 str. : ilustr. ; 21 cm. - (The psych 101 series)

Kazalo. - Bibliografija: str. 195-204

ISBN 978-0-8261-0718-3 (broš.)
ISBN 978-0-8261-0718-3 (e-book)

159.9:575.8
CC-APA: 2400 2510
PSI 159.9:575 GEHER G. Evolutionary
COBISS.SI-ID 59668322


159.92 EKSPERIMENTALNA PSIHOLOGIJA


14.
BAAR, Mario
        Učbenik psihološke astrologije : psihoanalitični priročnik za osebnostno rast / Mario Baar. - Ljubljana : Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2011 (Valjevo : Topalović). - 425 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv. - Predgovor / Matjaž Regovec, Vanja Kužnik: str. 5-6. - O avtorju: str. 421. - Bibliografija: str. 305-306. - Povzetek

ISBN 978-961-93111-0-3

159.961 133.52:159.922.2
CC-APA: 2600
PSI 159.96 BAAR M. Učbenik psihološke
COBISS.SI-ID 256711424

15.
BUCIK, Nataša
        Misleca 2 : miselne naloge za bistroume / Nataša Bucik, Gregor Bucik, Valentin Bucik. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 143 str. : ilustr. ; 26 cm

2.500 izv.

ISBN 978-961-01-3636-1

159.95:793.7 793.7(035)
CC-APA: 2340 5-100
PSI 159.95 BUCIK N. Misleca 2
COBISS.SI-ID 281793792

16.
DOLENC, Barbara, 1985-
        Elektrofiziološki korelati kodiranja vrstnega reda informacij v vidnem delovnem spominu : doktorska disertacija / Barbara Dolenc. - Ljubljana : [B. Dolenc], 2015. - XIII, 142 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Grega Repovš. - Bibliografija: str. 122-142. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.953.3(043.3)
CC-APA: 2343 5-100
PSI Diss DOLENC B. Elektrofiziološki
COBISS.SI-ID 59941730

17.
JERKO, Saša
        Vpliv frekventnosti in distinktivnosti besed na priklic v verbalnem delovnem spominu : diplomsko delo / Saša Jerko. - Ljubljana : [S. Jerko], 2016. - 120 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Grega Repovš. - Bibliografija: str. 81-91. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

[159.953.34:81'373](043.2)
CC-APA: 2343 5-100
PSI Dipl JERKO S. Vpliv frekventnosti
COBISS.SI-ID 60133218

18.
REGOVEC, Matjaž
        Zodiakalni psihološki tipi / Matjaž Regovec. - [1. izd.]. - Ljubljana : Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2011 (Valjevo : Topalović). - 495 str. : ilustr. ; 25 cm

Podatek o izd. naveden v uvodu. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 467-468. - Kazalo

ISBN 978-961-92488-9-8

159.961 133.52:159.922.2
CC-APA: 2600
PSI 159.96 REGOVEC M. Zodiakalni
COBISS.SI-ID 256711168

19.
STARC, Martina
        Vpliv čustvene nasičenosti dražljajev na delovni spomin : doktorska disertacija / Martina Starc. - Ljubljana : [M. Starc], 2015. - 210 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Grega Repovš. - Bibliografija: str. 185-194. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.953.2+159.942(043.3)
CC-APA: 2343 2360 5-100
PSI Diss STARC M. Vpliv čustvene
COBISS.SI-ID 59763810


159.922 RAZVOJNA PSIHOLOGIJA


20.
BERK, Laura E.
        Psihologija cjeloživotnog razvoja / Laura E. Berk ; [prijevod Gordana Keresteš, Gordana Kuterovac-Jagodić, Dinka Čorkalo Biruški]. - 3. izd. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2008. - XXVI, 647, R-13, L-82, KA-14, KP-26 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Sveučilište u Zagrebu = Universitas studiorum Zagrabiensis)

Prevod dela: Development through the lifespan. - O avtorici: str. [V]. - Bibliografija: str. L-1 - L-82. - Kazali

ISBN 978-953-191-302-7

159.922 159.92
CC-APA: 2800
PSI 159.922 BERK L. Psihologija
COBISS.SI-ID 7870922


159.923 PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI


21.
BRAČIČ, Mark Floyd
        Recipročni altruizem, osebnost in psihologija etike : vloga zapornikove dileme v psihološkem ocenjevanju : magistrsko delo / Mark Bračič. - Ljubljana : [M. Bračič], 2016. - 61 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Valentin Bucik. - Bibliografija: str. 52-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923.3:519.83(043.2)
CC-APA: 3120 2960 5-100
PSI MagB BRAČIČ M. Recipročni altruizem
COBISS.SI-ID 59997026

22.
DANKIĆ, Kristina
        Delayed effects of personality and mood on physical symptoms in children : doctoral dissertation = Naknadni učinki osebnosti in razpoloženj na telesne simptome pri otrocih : [doktorska disertacija] / Kristina Dankić. - Ljubljana : [K. Dankić], 2015. - 152 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. v slov. na ov. - Besedilo v angl., uvod in zaključka tudi v slov. - Mentor Janek Musek, somentor Igor Kardum. - Bibliografija: str. 107-128. - Summary ; Obsežen povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923:616-053.6(043.3)
CC-APA: 3120 3360 5-100
PSI Diss DANKIĆ K. Delayed effects
COBISS.SI-ID 59785314

23.
LINLEY, P. Alex
        The strengths book : be confident, be successful, and enjoy better relationships by realising the best of you / Alex Linley, Janet Willars, Robert Biswas-Diener ; with contributing authors Nicky Garcea, Martin Stairs. - Coventry (UK) : CAPP, 2010. - 225 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Strengthening the world series)

ISBN 978-1-906366-09-4

159.923.2
CC-APA: 3120
PSI 159.923 LINLEY A. Strengths book
COBISS.SI-ID 60014434


159.97 DUŠEVNO IN TELESNO ZDRAVJE


24.
ČIŽMAN Štaba, Urša
        Ocenjevanje vozniške zmožnosti pri bolnikih z nevrološko okvaro : doktorska disertacije / Urša Čižman Štaba. - Ljubljana : [U. Čižman Štaba], 2015. - 110 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Marko Polič, somentorica Helena Burger. - Bibliografija: f. 88-103. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

616.831-005.1:656.05(043.3) 616.831-001:656.052(043.3) 616.831-005.1:656.052(043.3)
CC-APA: 3297 4090 2225 5-100
PSI Diss ČIŽMAN ŠTABA U. Ocenjevanje vozniške

COBISS.SI-ID 283109376

25.
        ENCYCLOPEDIA of stress / editor-in-chief George Fink. - 2nd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier : Academic Press, cop. 2007. - 4 zv. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

Vsebina:
Vol. 1: A-E. - 2007. - XXXVI, 991 str.
Vol. 2: F-N. - 2007. - XXXVI, 943 str.
Vol. 3: O-Z. - 2007. - XXXVI, 878 str.
Vol. 4: Color plates and index. - 2007. - XXXVI, 121 str., [56] str. barvnih pril. - Kazalo

ISBN 978-0-12-088503-9 (komplet)
ISBN 978-0-12-088504-6 (zv. 1)
ISBN 978-0-12-088505-3 (zv. 2)
ISBN 978-0-12-088506-0 (zv. 3)
ISBN 978-0-12-088507-7 (zv. 4)

159.944.4(031) 616.89:159.944.4(03)
CC-APA: 3200 3300
PSI PK STRESS Fink G.(ur.)
COBISS.SI-ID 62019841

26.
KLEMENČIČ Rozman, Mija Marija
        Sami po moč : skupine za samopomoč in podporne skupine kot vir moči / Mija M. Klemenčič Rozman. - 1. izd., 1. natis. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2015 ([Ljubljana] : Formatisk). - 199 str. : ilustr. ; 23 cm

Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 250 izv. - Bibliografija: str. 181-194. - Kazalo

ISBN 978-961-253-170-6

615.851:364-42(497.4) 364-362 316.354:364-36
CC-APA: 3353
PSI 615.851 KLEMENČIČ ROZMAN Sami po moč
COBISS.SI-ID 279299840

27.
PRAH, Sabina, psihologinja
        Navezanost, narcisizem in obrambni mehanizmi pri ženskah s travmatično izkušnjo : doktorska disertacija / Sabina Prah. - Ljubljana : [S. Prah], 2016. - XII, 196 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Gregor Žvelc. - Bibliografija: str. 170-188. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.97:159.923-055.2(043.3)
CC-APA: 3300 3120 5-100
PSI Diss PRAH S. Navezanost
COBISS.SI-ID 59826018

28.
RATNER, Harvey
        Solution focused brief therapy : 100 key points and techniques / Harvey Ratner, Evan George, Chris Iveson. - London ; New York : Routledge, cop. 2012. - XI, 254 str. ; 20 cm. - (100 key points)

Bibliografija: str. 249-254

ISBN 978-0-415-60612-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-60613-4 (broš.)
ISBN 978-0-203-11656-2 (e-knjiga)

615.851
CC-APA: 3310
PSI 615.851 RATNER H. Solutions focused
COBISS.SI-ID 10885705

29.
REBULA-Tuta, Alenka
        Blagor ženskam / Alenka Rebula ; [ilustracije Jasna Merkù]. - 2. izd. - Trst : ZTT = EST, 2007 (Trst : Graphart). - 287 str. : ilustr. ; 23 cm

Blagor ženskam - kaj pa moški? / Bogdan Žorž: str. 281-287. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 268-279

ISBN 978-88-7174-093-5

615.851:364-42-055.2 159.913-055.2 159.923.2-055.2
CC-APA: 2970 3350
PSI 615.851 REBULA A. Blagor ženskam
COBISS.SI-ID 3027692

30.
RUGLASS, Lesia M.
        Psychology of trauma 101 / Lesia M. Ruglass, Kathleen Kendall-Tackett. - New York : Springer, cop. 2015. - VIII, 248 str. ; 21 cm. - (The psych 101 series)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-0-8261-9668-2

615.851:[159.97+159.944.4]
CC-APA: 3310 3210
PSI 615.851 RUGLASS L. M. Psychology of trauma

COBISS.SI-ID 59877218

31.
SCHIGL, Brigitte
        Psychotherapie und Gender : Konzepte, Forschung, Praxis : Welche Rolle spielt die Geschlechtszugehörigkeit in therapeutischen Prozess? / Brigitte Schigl. - [S. l.] : Springer VS, 2012 (Netherlands : Printforce). - 215 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str.195-215

ISBN 978-3-531-18645-0 (broš.)
ISBN 978-3-531-19165-2 (e-book)

doi: 10.1007/978-3-531-19165-2

615.851
CC-APA: 3310
PSI 615.851 SCHIGL B. Psychotherapie
COBISS.SI-ID 59666530

32.
TOPIĆ, Peter
        Zasvojenost s seksualnostjo v digitalni dobi : priročnik za strokovnjake, zasvojene in njihove družinske člane / Peter Topić. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2015 ([Bled] : Belin grafika). - 354 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 341-349

ISBN 978-961-6968-30-0

615.015.6:613.881 613.8:616.8
CC-APA: 3233 3300
PSI 159.97:615.015.6 TOPIĆ P. Zasvojenost
COBISS.SI-ID 84181761

33.
ŽERAK, Urška
        Razvojne spremembe v inteligentnosti in vedenjski prilagojenosti pri osebah z intelektualno manjzmožnostjo : magistrsko delo / Urška Žerak. - Ljubljana : [U. Žerak], 2015. - VIII, 64 str. : tabele ; 30 cm

Mentor Robert Masten. - Bibliografija: str. 60-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.97:616.899.2(043.2)
CC-APA: 3256 5-100
PSI MagB ŽERAK U. Razvojne spremembe
COBISS.SI-ID 59930722


159.9:331 INDUSTRIJSKA IN ORGANIZACIJSKA PSIHOLOGIJA


34.
BYRNE, Zinta S.
        Understanding employee engagement : theory, research, and practice / Zinta S. Byrne. - New York ; London : Routledge, 2015. - XVII, 256 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Series in applied psychology)

Bibliografija: str. 205-247. - Kazalo

ISBN 978-0-415-82086-8 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-82087-5 (broš.)

159.9:331.101.31
CC-APA: 3600
PSI 159.9:331.1 BYRNE Z.S. Understanding
COBISS.SI-ID 59947874

35.
        DELO v tujini - priložnost ali tveganje? : iz psihološke znanosti za slovensko prakso / [avtorji prispevkov Petra Brne ... et al.] ; Matic Cizel, Gaja Koler in Sanja Sever (ured.). - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 52 str. ; 24 cm

230 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-237-806-6

331.556.46(082)
CC-APA: 3600 5-100
PSI 159.9:331.1 DELO V TUJINI Cizel M.(ur.)

COBISS.SI-ID 282984960

36.
HOJNIK, Emanuela
        Povezanost motivacijskih dejavnikov in zadovoljstva pri delu : diplomsko delo / Emanuela Hojnik. - Ljubljana : [E. Hojnik], 2016. - 80 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Eva Boštjančič. - Bibliografija: str. 72-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

331.101.32(043.2)
CC-APA: 3650 2360 5-100
PSI Dipl HOJNIK E. Povezanost
COBISS.SI-ID 59869538

37.
JANŽA, Nina
        Subjektivni kriteriji vrednotenja dela mlajših slovenskih managerjev : magistrsko delo / Nina Janža. - Ljubljana : [N. Janža], 2016. - 58 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Eva Boštjančič. - Bibliografija: str. 52-57. - Izvleček ; Abstract: The use of subjective work efficiency criteria by young Slovenian managers. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

[159.9:005.336.1]-057.17(497.4)(043.2)
CC-APA: 3640 5-100
PSI MagB JANŽA N. Subjektivni kriteriji
COBISS.SI-ID 60126050

38.
MRAKOVČIČ, Martina
        Karierni klubi kot oblika karierne orientacije : evalvacija uspešnosti metode kariernih klubov pri karierni orientaciji : diplomsko delo / Martina Mrakovčić. - Ljubljana : [M. Mrakovčić], 2016. - 91 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Sonja Pečjak. - Bibliografija: str. 73-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

[331.548+37.015.3](043.2)
CC-APA: 3610 3580 5-100
PSI Dipl MRAKOVČIĆ M. Karierni klubi
COBISS.SI-ID 59867490

39.
OZIMEK, Maruška
        Analiza dobrega počutja na delovnem mestu glede na demografske dejavnike : magistrsko delo / Maruška Ozimek. - Ljubljana : [M. Ozimek], 2016. - 67 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Eva Boštjančič. - Bibliografija: str. 61-66. - Izvleček ; Abstract: Analysis of well-being in the workplace with respect to demographic factors. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

331.101.32(043.2)
CC-APA: 3650 5-100
PSI MagB OZIMEK M. Analiza dobrega
COBISS.SI-ID 60158306

40.
ŽILEVSKI, Maša
        Povezava med spolom in stilom vodenja, odnosi s podrejenimi ter zaznavo vodenja : diplomsko delo / Maša Žilevski. - Ljubljana : [M. Žilevski], 2016. - 50 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Vlado Miheljak. - Bibliografija: str. 47-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:316.46.058(043.2)
CC-APA: 3640 5-100
PSI Dipl ŽILEVSKI M. Povezava med spolom
COBISS.SI-ID 59893090


316.6 SOCIALNA PSIHOLOGIJA, DRUŽBENI PROCESI IN DRUŽBENA VPRAŠANJA


41.
DERNOVŠČEK Hafner, Nataša
        Dejavniki povezani z družino in raba drog pri mladostnikih : doktorska disertacija / Nataša Dernovšek Hafner. - Ljubljana : [N. Dernovšek Hafner], 2015. - 260, XLIX str. : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Valentin Bucik. - Bibliografija: str. 247-260. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozof. fak., Oddelek za psihologijo

364.64:613.81/.83-053.6(043.3)
CC-APA: 3233 2950 5-100
PSI Diss DERNOVŠEK HAFNER N. Dejavniki povezani

COBISS.SI-ID 59251042

42.
MAGUIRE, Katheryn C.
        Stress and coping in families / Katheryn C. Maguire. - Cambridge ; Malden (Mass.) : Polity, 2012. - XIV, 200 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Key themes in family communication)

Bibliografija: str. 174-194. - Kazalo

ISBN 978-0-7456-5075-3 (broš.)
ISBN 978-0-7456-5074-6 (trda vezava)

364.64:159.944.4
CC-APA: 2950 3300
PSI 316.6:364.64 MAGUIRE K.C. Stress and coping

COBISS.SI-ID 59984994

43.
        MLADI in nasilje / uredila Karin Bakračevič Vukman, Bojan Musil. - Maribor : Filozofska fakulteta, 2015 ([Celje] : Koštomaj). - 97 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

200 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6930-33-8

364.632-053.2/.6(082) 316.35-053.6:179.8 159.227.76
CC-APA: 3230
PSI 316.624 MLADI IN NASILJE Bakračević Vukman

COBISS.SI-ID 84304897

44.
        SOCIAL conflict within and between groups / edited by Carsten K. W. De Dreu. - London ; New York : Psychology Press, 2014. - XIII, 188 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Current issues in social psychology)

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-84872-296-5 (broš.)
ISBN 978-1-84872-295-8 (trda vezava)
ISBN 978-1-315-77274-5 (e-knjiga)

316.6:316.45(082)
CC-APA: 3020
PSI 316.6 SOCIAL CONFLICT Dreu C.K.W.(ur.)

COBISS.SI-ID 60024930


37.015.3 PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA


45.
        INTERNATIONAL handbook of emotions in education / edited by Reinhard Pekrun and Lisa Linnenbrink-Garcia. - New York ; London : Routledge, 2014. - X, 698 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Educational psychology handbook series)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-415-89502-6 (broš.)
ISBN 978-0-415-89501-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-203-14821-1 (e-book)

37.015.3:159.942(082) 37.015.3:159.942(082) 159.942:37(082)
CC-APA: 3500 2360
PSI 37.015.3 EMOTIONS IN EDUCATION Pekrun N.(ur.) PSI 37.015.3 EMOTIONS IN EDUCATION Pekrun R.(ur.)

COBISS.SI-ID 57623138

46.
KOZINA, Ana
        Anksioznost in agresivnost v šolah : dejavniki, trendi in smernice za zmanjševanje / Ana Kozina. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2016 (Ljubljana : Grafika 3000). - 214 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 190-210. - Kazalo

ISBN 978-961-270-229-8

37.015.3:[616.89-008.441+316.624] 159.97:373
CC-APA: 3500 3215 3230
PED 376 KOZINA A. Anksioznost PSI 37.015.3 KOZINA A. Anksioznost
COBISS.SI-ID 282525184

47.
        MENTAL health practice in today's schools : issues and interventions / editors Raymond H. Witte, G. Susan Mosley-Howard. - New York : Springer, cop. 2015. - XV, 450 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-8261-9645-3 (broš.)
ISBN 978-0-8261-9642-2 (el. knj.)

[37.015.3:615.851](082)
CC-APA: 3300 3580
PSI 37.015.3 MENTAL HEALTH Witte R.H.(ur.)

COBISS.SI-ID 59966306

48.
        ŠOLA kot stičišče partnerjev : sodelovanje šole, družine in lokalnega okolja pri vzgoji in izobraževanju otrok / [avtorji prispevkov Franc Cankar ... et al.] ; urednika Franc Cankar, Tomi Deutsch ; [prevodi Sonja Sentočnik]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2009 ([Ljubljana] : Present). - 312 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 500 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek v slov. in angl.

ISBN 978-961-234-747-5

37.064.1(082) 37.064.1(082)
CC-APA: 3500
PED 37.018.26 Šola ... Cankar F. (ur.) PSI 37.015.3 ŠOLA KOT STIČIŠČE Cankar F.(ur.)

COBISS.SI-ID 243440896

49.
        TEACHING for tomorrow today / edited by Dawn Garbett & Alan Ovens. - Auckland : Edify, 2015. - VII, 559 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

"Includes contributions from participants at the ISATT's 17th biennial conference held in Auckland, New Zealand, 13-17th July 2015"--> uvod. - Bibliografija na koncu prispevkov

ISBN 978-0-473-32906-8

37.01(082)
CC-APA: 3500 3410
PSI 37 TEACHING FOR TOMORROW Garbett D.(ur.)

COBISS.SI-ID 58185826

50.
ŽAKELJ, Amalija
        Učenci z učnimi težavami pri matematiki : prepoznavanje učnih težav in model pomoči / Amalija Žakelj, Milena Valenčič Zuljan. - 1. izd, 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015 ([Ljubljana] : Present). - 199 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

400 izv. - O avtoricah: str. 169-170. - Bibliografija: str. 171-182. - Kazali

ISBN 978-961-03-0306-0

[37.015.3:376]:51 373.3.091.398 37.091.3:51
CC-APA: 3570 3530
PED 376 ŽAKELJ A. Učenci PSI 37.015.3 ŽAKELJ A. Učenci z učnimi
COBISS.SI-ID 277809920


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO