Laboratorij za kognitivno nevroznanost

Oddelek za psihologijo, Univerza v Ljubljani

Vida Ana Politakis

Mlada raziskovalka
Oddelek za psihologijo
Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Email: vida.ana.politakis@ff.uni-lj.si

Izobrazba
2014-v teku
Doktorski študij biomedicine, smer nevroznanost, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Mentor: dr. Grega Repovš
2013
opravljen praktikum iz vedenjsko-kognitivne psihoterapije
2012
strokovni izpit iz zdravstva za psihologe
2005-2011
Univerzitetna diplomirana psihologinja, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Diplomska naloga: Dejavniki samomorilnega vedenja
Mentor: dr. Robert Masten
Somentor: dr. Peter Pregelj

Delovne izkušnje
2014-v teku
mlada raziskovalka, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
2013-2014
Delo v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja, OŠ Litija
2011-2012
Pripravništvo v Psihiatrični kliniki Ljubljana
2010
Voluntersko pripravništvo v Univerzitetni psihiatrični bolnišnici München

Članstvo v strokovnih organizacijah
• SiNAPSA, Slovensko društvo za nevroznanost

Tekoči raziskovalni projekti
• Mehanizmi integracije možganske aktivnosti za učinkovit nadzor kognicije (projekt financira ARRS)
• Delovni spomin

Pretekli projekti
• Uvedba metakognitivnega treninga pri pacientih z depresijo (v okviru Psihiatrične klinike Ljubljana)

Raziskovalni interesi
• Socialna in afektivna nevroznanost
• Nevropsihiatrične motnje
• Delovni spomin