Laboratorij za kognitivno nevroznanost

Oddelek za psihologijo, Univerza v Ljubljani

Nina Purg
Nina Purg
Mlada raziskovalka
Oddelek za psihologijo
Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: +386 1 241 1174
email: nina.purg@ff.uni-lj.si


Izobrazba

2017 – Doktorski študij Biomedicina (smer Nevroznanost), Univerza v Ljubljani, Slovenija
2015 – 2016 MSc Neuroscience, University College London, Velika Britanija
2012 – 2015 BSc Natural Sciences (Synthetic Organic Chemistry and Biomedical Sciences), University College London, Velika Britanija

Delovne izkušnje

2017 – Raziskovalka, Laboratorij za kognitivno nevroznanost, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija
2015 – 2016 Raziskovalka, Wellcome Trust Centre for Neuroimaging, University College London, Velika Britanija
2014 – 2015 Raziskovalka, Neural Computation Lab, Wolfson Institute for Biomedical Research, University College London, Velika Britanija
2014 – 2015 Spremljevalka na počitniških taborih in obnovitveni rehabilitaciji, Zveza društev za cerebralno paralizo Sonček, Slovenija
2013 – 2015 Poučevanje in priprava delavnic na temo zdravja in higiene, Meducate, University College London, Velika Britanija

Strokovne objave

• Hauser TU, Allen M, Purg N, Moutoussis M, Rees G & Dolan RJ. Noradrenaline blockade specifically enhances metacognitive performance. eLife 2017; 6:e24901, 1-13. DOI: http://dx.doi.org/10.7554/eLife.24901

Tekoči projekti

• Presoja multimodalnih raziskovalnih pristopov (EEG, fMRI, psihološki testi) v kognitivni nevroznanosti (vodenje in izvedba projekta, analiza podatkov, priprava strokovnih objav).
• Nevrološki mehanizmi prostorskega delovnega spomina (analiza podatkov in priprava članka).

Raziskovalni interesi

• Izvršilni kognitivni procesi.
• Nevrofarmakologija.
• Nevrološka in psihiatrična obolenja.
• Raziskovalne metodologije in multimodalni pristopi v kognitivni nevroznanosti.