Laboratorij za kognitivno nevroznanost

Oddelek za psihologijo, Univerza v Ljubljani

Jure Demšar

Docent na področju računalništva in informatike
Oddelek za psihologijo
Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Email: jure.demsar@ff.uni-lj.si


Izobrazba

2012 – 2017 Doktor računalništva in informatike, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
2005 – 2010 Univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani

Raziskovalni interesi

• Bayesova analiza podatkov
• Nevro modeliranje
• Skupinsko vedenje