Laboratorij za kognitivno nevroznanost

Oddelek za psihologijo, Univerza v Ljubljani

Anka Slana


dr. Anka Slana
Raziskovalka
Oddelek za psihologijo
Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: +386 1 241 1175
email: anka.slana@psy.ff.uni-lj.si


Izobrazba

2014 - 2020 Doktorski študij biomedicine, smer nevroznanost, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Tema: Vzdrževanje posameznih lastnosti in integriranih informacij v vidno-prostorskem delovnem spominu
Mentor: dr. Grega Repovš

2010 - 2013 Magistrica kognitivne znanosti, Univerza v Ljubljani in Univerza na Dunaju
Magistrska naloga: Vpliv harmoničnega konteksta na zaznavo razreda tonskih višin
Mentor: dr. Grega Repovš (Univerza v Ljubljani)
Somentor: dr. Bruno Gingras (Univerza na Dunaju)

2004 - 2010 Univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Diplomska naloga: Dejavniki kompulzivnega prenajedanja
Mentorica: dr. Olga Poljšak-Škraban

Poučevanje

MEi:CogSci - Kognitivna znanost (Skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje), Univerza v Ljubljani

Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, UL

Članstvo v strokovnih organizacijah

Uredništvo

Tekoči raziskovalni projekti

Pretekli projekti

Dodatni raziskovalni interesi