Faculty and staff

Faculty

Lea Alič
room: 129b
tel.: + 386 1 421 3590
email:

Andreja Avsec
Associate Professor in General Psychology
office hours: Friday, 13:30 - 15:00
room: 132
tel.: +386 1 241 1151
email:

Katarina Babnik
office hours: Winter semester: Thursday, 13:00-14:30; Summer semester: Tuesday, 13:00-14:30;
room: 125a
tel.: +386 1 241 1162
email:

Boštjan Bajec
office hours: Monday, 14:00 - 15:30
room: 125b
tel.: +386 1 241 1164
email:

Eva Boštjančič
PhD; Associate Professor in Psychology of Work and Organizations
office hours: Winter sem.: Thursday, 10:30 - 12:00; Summer sem.: Thursday, 10:00 - 11:30;
room: 125 A
tel.: 01 241 11 62
email:

Mark Floyd Bračič
room: 131
tel.: +386 1 241 1168
email:

Valentin Bucik
Professor for Psychological Methodology
office hours: Monday, 10:00 - 11:30 (room 129a)
room: 129a
tel.: +386 1 4213 595
email:

Sana Čoderl Dobnik
office hours: Wednesday, 08.45 - 09.30
room: 131a
tel.: +386 1 241 1170
email:

Jure Demšar
room: 133a
tel.: +386 1 241 1175
email:

Katja Depolli Steiner
Assistant Professor in Educational Psychology
office hours: Thursday, 9.40 to 11.10
room: 123
tel.: +386 1 241 1158
email:

Urška Fekonja
office hours: Monday 10:00 - 11:30
room: 120b
tel.: +386 1 241 1154
email:

Kaja Hacin Beyazoglu
office hours: Wednesday, 11:00 - 12:30
room: 120a
tel.: +386 1 241 1152
email:

Tina Kavčič
room: 120b
tel.: +386 1 241 1154
email:

Darja Kobal Grum
office hours: Thursday, 13:30 - 15:00
room: 132
tel.: +386 1 241 1151
email:

Luka Komidar
Assistant Professor in Psychological Methodology
office hours: Tuesday, 12:00 - 13:30 (1st semester), 13:30-15:00 (2nd semester)
room: 122
tel.: + 386 1 241 1184
email:

Aleksij Kraljič
room: 133b
tel.: +386 1 241 1174
email:

Žan Lep
room: 120b
tel.: +386 1 241 1154
email:

Renata Marčič
office hours: by appointment
room: 130
tel.: +386 1 241 1166
email:

Robert Masten
office hours: Friday, 13:00 - 14:00
room: 131
tel.: +386 1 241 1168
email:

Andraž Matkovič
office hours: By appointment
room: 133a
tel.: +386 1 241 1175
email:

Vladimir Miheljak
office hours: Monday 12:00 - 13:00
room: 130
tel.: 01 241 11 66
email:

Sonja Pečjak
office hours: Monday, 8:30 - 10:00
room: 124
tel.: +386 1 241 1160
email:

Cirila Peklaj
office hours: Tuesday, 8:00 - 10:00
room: 123
tel.: +386 1 241 1158
email:

Tina Pirc
office hours: Monday, 11:00 - 12:30
room: 124
tel.: 01 241 1160
email:

Anja Podlesek
Associate Professor in Psychological Methodology
office hours: Tuesday, 10:30 - 12:00
room: 129b
tel.: + 386 1 42 13 590
email:

Vida Ana Politakis
office hours: by appointment over email
room: 133b
tel.: +386 1 241 1174
email:

Melita Puklek Levpušček
PhD, Full Professor in Educational Psychology
office hours: Tuesday, 11.00-13.00, room 125c
room: 125c
tel.: +386 1 241 1172
email:

Nina Purg
room: 133b
tel.: +386 1 241 1174
email:

Grega Repovš
Full Professor in General Psychology
office hours: Mondays 11:00 - 12:30
room: 133a
tel.: +386 1 241 1175
email:

Velko S. Rus
office hours: Friday 14:00 - 16:00
room: 130
tel.: +386 1 241 1166
email:

Anka Slana Ozimič
office hours: Monday, 11:00 - 12:00
room: 133a
tel.: +386 1 241 1175
email:

Gregor Sočan
office hours: /
room: 122
tel.: +386 1 241 1184
email:

Matija Svetina
office hours: by appointment
room: 121
tel.: +386 1 241 1156
email:

Tanja Šraj Lebar
office hours: Friday, 07:00 - 08:00
room: 131
tel.: +386 1 241 1168
email:

Gaja Zager Kocjan
office hours: Wednesday, 9:00 - 10:00
room: 132
tel.: +386 1 241 11 51
email:

Maja Zupančič
full professor of developmental psychology
office hours: by appointment
room: 121
tel.: +386 1 241 1156
email:

Gregor Žvelc
office hours: Friday, 10:30 - 11:30
room: 131a
tel.: +386 1 241 1170
email:

Staff

Tina Kavšek
room: R2B, prizidek (vhod iz atrija)
tel.: +386 1 241 11 76
email:

Nives Kolarič
room: 134/b
tel.: + 386 1 241 11 50
email:

Milena Vukić
Librarian
room: R2B, prizidek (vhod iz atrija)
tel.: +386 1 241 1186
email:

Klemen Zorman
room: 134a
tel.: +386 1 241 1178
email:

Mojca Žaberl
room: R2B, prizidek (vhod iz atrija)
tel.: +386 1 241 11 76
email:

Visiting faculty

Marjan Bilban
room: Zavod za varstvo pri delu
tel.: +386 1 585 51 06
email:

Kristina Egumenovska
PhD, Assistant Professor
email:

Monika Govekar Okoliš
room: Filozofska fakulteta, UL
email:

Katja Jeznik
room: 416
tel.: +386 1 241 1142
email:

Marko Kreft
room: Biotehniška fakulteta, UL
tel.: +386 1 320 33 16
email:

Robi Kroflič
room: Filozofska fakulteta, UL
email:

Indre Pileckyte
room: 133
tel.: +386 1 241 1175
email:

Zvezdan Pirtošek
room: Inštitut za klinično nevrofiziologijo, KC Ljubljana
tel.: +386 1 522 1500
email:

Peter Pregelj
room: Psihiatrična klinika Ljubljana
email:

Saška Roškar
room: 129b
email:

Damijan Štefanc
room: Filozofska fakulteta, UL
email:

Past members

Sabina Anžiček

Katja Bajc

Janez Bečaj

Klas Matija Brenk

Blanka Colnerič

Matej Černigoj

Barbara Čibej Žagar

Bojan Dekleva
email:

Kazimir Drašlar

Lina Faletič
email:

Maja Furlan

Tjaša Fužir
email:

Ludvik Horvat
office hours: by appointment
room: 121
tel.: +386 1 241 1156
email:

Martina Horvat

Saša Jontez
email:

Maja Jurjevčič
email:

Andrej Kastrin
room: 133b
tel.: +386 1 241 1174
email:

Tomaž Kolar
room: Ekonomska fakulteta, kabinet P-341
tel.: +386 1 5892 523
email:

Edvard Konrad

Lidija Kos

Ljubica Marjanovič Umek
office hours: Tuesday 11:00 - 12:00
room: 120a
tel.: +386 1 241 1152
email:

Polona Matjan Štuhec

Janek Musek
PhD, Professor Emeritus of General Psychology
room: 133b
tel.: +386 1 241 1174, ++386 40 427 571
email:

Ana Ožura
PhD, Assistant Professor in Clinical Psychology, Clinical Psychologist

Marko Polič
Prof. dr.
office hours: by appointment
room: 133a

Mojca Poredoš
email:

Peter Praper

Argio Sabadin

Manca Seničar

Aljaž Sluga

Martina Starc

Onja Tekavčič Grad
email:

Sara Tement
email:

Erika Zabret

Gregor Zupančič

Drago Žagar
office hours: Tuesday, 9:00 - 11:00
room: 124
tel.: +386 1 241 1160
email:

Urška Žugelj
email:

Vukosav Žvan