Vsebina predmeta in pridobljene kompetence

Testna teorija je obvezni predmet na prvostopenjskem študiju psihologije na FF UL. Cilj predmeta je naučiti študenta osnovna znanja o sestavljanju in analizi psiholoških testov. Podrobno spozna klasično testno teorijo, informativno pa se seznani s teorijo odgovora na postavko in drugimi paradigmami. Študenti pridobijo znanje za sestavo preprostega psihološkega test (npr. test znanja) in določitev njegovih merske lastnosti. Usposobljeni so za branje in razumevanje znanstvene in strokovne literature v zvezi s psihološkimi testi (npr. validacijskih raziskav in testnih priročnikov), pri čemer znajo kritično presoditi ustreznost uporabljenih metod in izvedenih zaključkov v zvezi z merskimi lastnostmi testa.

Vsebine:

Izvajalca

red. prof. dr. Valentin Bucik
izr. prof. dr. Gregor Sočan

Študijski program

Testna teorija I. stopnja, 3. letnik

Organizacija predmeta

Predavanja potekajo v zimskem semestru ob torkih od 8:00 do 11:20 v predavalnici 119. Vaje potekajo v št. letu 2019/20 v treh skupinah, in sicer 1. skupina ob torkih od 11:20 do 13:50, 2. skupina ob torkih od 13:50 do 16:20 (obe skupini v predavalnici 119), tretja skupina pa ob petkih ob 8h v predavalnici 012. Na vajah so obvezni prenosni računalniki.