V študijskem letu 2017/18 bodo vaje predvidoma potekale po naslednjem razporedu.

Št.DatumVsebinaPriprava v učbeniku
119.2./22.2.Uvod, Metoda povprečne napake (MPN)25–30
226.2./1.3.... MPN in večsmerna ANOVA, feedback31–39
35.3./8.3.Metoda konstantnih dražljajev (MKD)40–61
412.3./15.3.Metoda konstantnih dražljajev (MKD), feedback40–61
519.3./22.3.Metoda stopnic (MS), Priprava na projekt63–67
626.3./29.3.Teorija detekcije signalov: 2AFC [poskus]70–81; 86–91
79.4./12.4.Metoda primerjanja v parih (MPP)
Metoda rangiranja (MR)
134–158
816.4./19.4.MPP: Lestvičenje po V. aproksimaciji134–158; 228–232
923.4./26.4.Metoda rangiranja in
Metoda zaznavno enakih intervalov (MZEI)
134–158; 228–232
159–168
107.5./10.5.... MZEI196–210
1114.5./17.5.Metoda ocen velikosti (MOV)
1221.5./24.5.Klastrska analiza (CA)
Večrazsežnostno lestvičenje (MDS)
228-232
1328.5.Priprava na praktični del izpita
(vaje bodo potekale v dveh skupinah)
144.6.Predstavitev projektov

» Skupine pri vajah iz OMP v študijskem letu 2017/18

» R priročnik za opisno statistiko (nazadnje posodobljen 12.9.2017)

Pošiljanje kratkih poročil (obdelav)

Metoda povprečne napakeNa vrh

Podatkovna baza za izvedbo dvosmerne ANOVE za ponovljene meritve

Izvedba dvosmerne ANOVE za ponovljene meritve v Rju

Priprava dražljajev za metodo konstantnih dražljajevNa vrh

Z metodo konstantnih dražljajev bomo ugotavljali, koliko mora dolžina vodoravne osi krožnega lika odstopati od dolžine njegove navpične osi, da lik zaznamo kot elipso (in ne več kot krog). Dražljaje za metodo konstantnih dražljajev boste pripravili sami:

Priprava dražljajev za metodo stopnicNa vrh

Z metodo stopnic bomo ugotavljali, kako razločujemo dolžine različnih palčk. Pri metodi povprečne napake smo preučevali zaznavanje dolžine na osnovi vidnih zaznav, tokrat pa bomo zaznavanje dolžine (oziroma razločevanje dolžin) preučevali v kontekstu proprioceptivnih zaznav (držanje palčke med palcem in kazalcem brez pomoči vidnih zaznav). Dražljaje za metodo mej boste pripravili sami:

Projekt: Merjenje absolutne ali diferencialne občutljivostiNa vrh

Kot smo se pogovarjali na vajah, boste najprej napisali dispozicijo za vaš projekt. Pripravil sem predlogo, ki poleg opredelitve strukture vsebuje tudi najpomembnejše smernice, ki vam bodo v pomoč pri oblikovanju posameznih poglavij dispozicije.

Rok za oddajo dispozicije je sreda, 4. april 2018. Prosim vas, da ustrezno poimenovano dispozicijo (dispozicija1718_{št.skupine}.docx; npr. dispozicija1718_5.docx za peto skupino) oddate prek spletnega obrazca za oddajo obdelav.

Ko bom pregledal dispozicije, bomo z vsako skupino posebej izvedli konzultacije, in sicer 10. in 11. aprila (torek in sreda). Spodaj je povezava do spletnega dokumenta, v katerem so zapisani možni termini za konzultacije. Prosim vas, da čim prej izberete enega od terminov (navodila so v dokumentu).

» Povezava do datoteke s termini za konzultacije

Projektne skupine:
1. Lea Kopač, Beti Kovač, Sara Seršen, Erika Škerlj
2. Katja Gorzetti, Urška Sajovic, Tjaša Gadža, Iza Košir
3. Neža Jenko, Ana Polančec, Katarina Sinja Miloševič, Maša Androjna
4. Lea Okretič, Teja Lazić, Maruša Sirk, Katrin Češčut
5. Ana Jurglič, Nina Ćuruvija, Lučka Guna, Aleksandra Erjavec
6. Špela Bednjanič, Lara Jereb, Hana Mavrič, Alja Šuster
7. Zala Motaln, Iris Baruca, Mia Dacinger Zorko, Živa Kubot
8. Martina Kreča, Neža Kučer, Sara Rapuc, Ema Kmetič
9. Sara Pavlović, Vilma Lampe, Mojca Sečki, Tjaša Legat
10. Lev Kiar Avberšek, Teja Majaron, Lovro Pečnik, Lucija Mihić Zidar
11. Iva Tomašević, Jelena Lacmanović, Aleksandra Angelsky, Andraž Lazar, Nina Brumec
12. Jošt Dolinšek, Maruša Grešak, Alja Pehar, Erik Babič, Tessa Brlek Čufer
13. Katja Trbanc, Staša Lesjak, Nika Šašek, Nina Strelec
14. Saša Gorišek, Ajda Makar, Tina Pogorelčnik, Valentin Vrbovšek
15. Urša Gombač, Melani Lavrenčič, Kaja Cirar, Dominik Pogorevc


Rok za oddajo poročila je torek, 8. maj 2018! (najkasneje do 23:55)

Poročilo oddajte zgolj v elektronski obliki prek obrazca za oddajo obdelav (najkasneje do 23:55 v torek, 8.5.2018). Poročilo oz. datoteko poimenujte podobno kot dispozicije, le da zamenjate "dispozicija" s "projekt", torej projekt1718_{št.skupine}.docx; npr. projekt1718_1.docx za prvo skupino.

V pomoč pri pisanju poročila sem pripravil predlogo za poročilo, ki vsebuje tudi kratka navodila za posamezna poglavja:

» Predloga poročila za projekt (z navodili)


Predstavitev projektov (ponedeljek, 4.6.2018 v 119)

9:00-9:20
Vpliv starosti na učinek iluzije svetlost-teža
Lea Okretič, Teja Lazić, Maruša Sirk, Katrin Češčut

9:20-9:40
Diferencialna občutljivost za taktilno razlikovanje odstopanja od pravega kota v odvisnosti od debeline utora
Jošt Dolinšek, Maruša Grešak, Alja Pehar, Erik Babič, Tessa Brlek Čufer

9:40-10:00
Vpliv barve raztopine na absolutno občutljivost za sladkost
Katja Trbanc, Staša Lesjak, Nika Šašek, Nina Strelec

10:00-10:20
Absolutni prag zaznavanja odprtine Landoltovih obročev pri pozitivnem in negativnem kontrastu
Zala Motaln, Iris Baruca, Mia Dacinger Zorko, Živa Kubot

10:20-10:40
Vpliv aktivnega in pasivnega težkanja plastenke na učinek iluzije velikost-teža
Špela Bednjanič, Lara Jereb, Hana Mavrič, Alja Šuster

10:40-11:00
Vpliv števila prečnih črtic na učinek Oppel-Kundtove iluzije
Katja Gorzetti, Urška Sajovic, Tjaša Gadža, Iza Košir

11:00-11:20
Diferencialni prag za razločevanje višine tonov pri glasbenikih in ne-glasbenikih
Neža Jenko, Ana Polančec, Katarina Sinja Miloševič, Maša Androjna

11:20-11:40
Razlika med kadilci in nekadilci v absolutni občutljivosti za zaznavanje sladkosti
Martina Kreča, Neža Kučer, Sara Rapuc, Ema Kmetič

11:40-12:00
ODMOR

12:00-12:20
Razločevanje teže pri aktivnem in pasivnem načinu težkanja
Urša Gombač, Melani Lavrenčič, Kaja Cirar, Dominik Pogorevc

12:20-12:40
Vpliv oblike kontekstnih likov na učinek Ebbinghausove iluzije
Sara Pavlović, Vilma Lampe, Mojca Sečki, Tjaša Legat

12:40-13:00
Vpliv načina težkanja na učinek iluzije svetlost-teža
Iva Tomašević, Jelena Lacmanović, Aleksandra Angelsky, Andraž Lazar, Nina Brumec

13:00-13:20
Vpliv oblike koncentričnih likov na Delboeufovo iluzijo
Lea Kopač, Beti Kovač, Sara Seršen, Erika Škerlj

13:20-13:40
Vpliv mesta merjenja in spola na dvotočkovni prag
Ana Jurglič, Nina Ćuruvija, Lučka Guna, Aleksandra Erjavec

13:40-14:00
Vpliv prostorskega konteksta na učinek Ponzove iluzije
Lev Kiar Avberšek, Teja Majaron, Lovro Pečnik, Lucija Mihić Zidar

14:00-14:20
Absolutna občutljivost za zaznavanje sladkosti in slanosti
Saša Gorišek, Ajda Makar, Tina Pogorelčnik, Valentin Vrbovšek

Izvedba meritev za metodo prisilne izbire (2AFC)Na vrh

Podatke za metodo prisilne izbire z dvema intervaloma (2AFC) bomo zbirali z računalniškim eksperimentom. Raziskovalni problem bo podoben tistemu pri MKD. Ugotavljali bomo, kakšna je naša občutljivost za zaznavo pravokotnika oziroma, koliko morata vodoravni stranici pravokotnega lika odstopati od navpičnih stranic, da lik zaznamo kot pravokotnik (in ne kot kvadrat).

Na računalnik si prenesite eksperiment (povezava se nahaja v zgornji tabeli z razporedom vaj: [poskus]). V stisnjeni datoteki boste našli mapo 2AFC, v njej pa datoteki 2AFC.exe (eksperiment) in vnos_2AFC.txt. Vnosa ne spreminjajte!

POMEMBNO! (v preteklih letih smo imeli s tem težave). Windows Explorer oz. Raziskovalec (datotek) omogoča pregled stisnjenih datotek (zip). Ko po dvokliku na zip datoteko vidite njeno vsebino, je s tem niste ekstrahirali! Nujno uporabite ukaz Ekstrahiraj vse datoteke (Extract all files) in nato zaženite exe datoteko. Če zip datoteke ne boste ekstrahirali, bo poskus sicer deloval, rezultati se pa ne bodo shranili (kar seveda pomeni stran vržen čas in veliko slabe volje).

Poskus deluje samo v operacijskih sistemih Windows. Tisti, ki uporabljate Applove računalnike (ali računalnike s katerimkoli drugim operacijskim sistemom), poskrbite, da boste imeli za izvedbo tega poskusa omogočen dostop do računalnika z ustreznim operacijskim sistemom. Če boste imeli kakšne težave, se obrnite name.Navodila za izvedbo poskusa se nahaja v programu. Za potek merjenja in za rezultate je pomembno, da zelo pozorno preberete vse, kar piše v navodilih.

Podatke zberite v mirnem okolju. Ko boste izvajali poskus, bodite udobno nameščeni pred računalniškim zaslonom. Od zaslona naj bodo vaše oči oddaljene okoli 60 cm – med poskusom skušajte to razdaljo obdržati čim bolj konstantno! Preden boste izvedli "pravo" meritev, obvezno naredite testno merjenje (npr. 20 do 30 predvajanj), da se boste seznanili z eksperimentalno situacijo. Po koncu poskusa boste v mapi, kjer imate datoteko 2AFC.exe, našli tri tekstovne datoteke. Datotek ni potrebno natisniti, morate pa jih obvezno prinesti na vaje.

Metoda primerjanja v parih (MPP) in metoda rangiranja (MR)Na vrh

» MPP: skupinska f-matrika

Navodilo za vnos surovih podatkov za Metodo rangiranja

Pripravil sem spletno razpredelnico, v katero boste vnesli svoje rezultate metode rangiranja (to naredite najpozneje do konca naslednje srede, tj. do konca 18. aprila).

» Povezava do spletne razpredelnice (podatki za MR)

V polja pri svojem imenu vpišite range, ki ste jih na vaji pripisali poklicem.

» Skupinski podatki za metodo rangiranja

» Lestvice poklicev (dobljene z MPP in MR) v študijskih letih 2012/13 do 2016/17

Izvedba meritev za metodo zaznavno enakih intervalov (MZEI)Na vrh

Podatke za metodo zaznavno enakih intervalov bomo pridobili z računalniškim eksperimentom, ki ga najdete tukaj.

Potrebovali boste tudi vnosno datoteko (inpmzei.txt) z vsemi potrebnimi nastavitvami. Vnosna datoteka se mora nahajati v isti mapi kot eksperiment (exe datoteka; nastavitev ne spreminjajte).

Pozorno preberite navodila, ki vam bodo posredovana po zagonu eksperimenta. Opozoril bi na en vidik navodil, ki je v preteklosti pri nekaterih vodil do nerazumevanja; v navodilih bo pisalo, da je levi (vedno prikazan) kvadrat vedno nekoliko manjši od variabilnega, ki se bo prikazal na sredini (in katerega ploščino ocenjujete), ter da je desni kvadrat vedno nekoliko večji od tistega na sredini. To NE pomeni, da sredinskim kvadratom ne smete pripisati vrednosti 1 ali 9, saj skrajna kvadrata le predstavljata minimalno/maksimalno možno ploščino oz. spodnjo/zgornjo mejo možnih ploščin in posledično kategorij, v katere razvrščate sredinske kvadrate (kategorije si predstavljajte kot enako široke razrede z določeno spodnjo in zgornjo mejo).

Po koncu eksperimenta se vam bosta v mapo, v kateri ste zagnali eksperiment, shranili dve datoteki z rezultati (za obdelavo bomo potrebovali tisto, ki se začne na "mzeim-...").

Poskus deluje samo v operacijskih sistemih Windows. Tisti, ki uporabljate Applove računalnike, poskrbite, da boste imeli za izvedbo tega poskusa omogočen dostop do računalnika z operacijskim sistemom Windows.

Izvedba meritev za metodo ocen velikosti (MOV)Na vrh

Podatke za metodo (neposrednih numeričnih) ocen velikosti bomo pridobili s spletno aplikacijo. Pozorno preberite navodila, ki se nahajajo na začetni strani eksperimenta (izvedite tudi nekaj poskusnih meritev na tej začetni strani). Po koncu eksperimenta se bodo izpisali rezultati, ki jih ne pozabite skopirati in prilepiti v besedilno datoteko (ali kar neposredno v Excelovo datoteko za MOV)! Spletna aplikacija/eksperiment je na naslovu:

» http://psy.ff.uni-lj.si/websurvey/mov/

Klastrska analiza in MDSNa vrh

Aglomerativna hierarhična klastrska analiza v Rju

Metrična in nemetrična MDS v Rju

Spletna razpredelnica za zbiranje podatkov za klastrsko analizo (izpolnili jo bomo na vajah!).