V študijskem letu 2016/17 bodo vaje predvidoma potekale po naslednjem razporedu.

Št.DatumVsebinaPriprava v učbeniku
120.2./23.2.Uvod, Metoda povprečne napake (MPN), feedback25–30
227.2./2.3.Metoda mej (ML)31–39
36.3./9.3.Metoda konstantnih dražljajev (MKD)40–61
413.3./16.3.Metoda konstantnih dražljajev (MKD)40–61
520.3./23.3.Metoda stopnic (MS), Priprava na projekt63–67
627.3./30.3.Teorija detekcije signalov: 2AFC [poskus]70–81; 86–91
73.4./6.4.Metoda primerjanja v parih (MPP)
Metoda rangiranja (MR)
134–158
810.4./13.4.MPP: Lestvičenje po V. aproksimaciji134–158; 228–232
920.4./24.4.Metoda rangiranja in
Metoda zaznavno enakih intervalov (MZEI)
134–158; 228–232
159–168
108.5./11.5.(... MZEI) Metoda ocen velikosti (MOV)196–210
1115.5./18.5.Vaje odpadejo zaradi predavanja gostujočega profesorja
1222.5./25.5.Klastrska analiza (VA) in večrazsežnostno lestvičenje (MDS)228-232
1329.5.Priprava na praktični del izpita

» Skupine pri vajah iz OMP v študijskem letu 2016/17

» R priročnik za opisno statistiko (nazadnje posodobljen 12.9.2017)

Pošiljanje kratkih poročil (obdelav)

Metoda povprečne napakeNa vrh

Podatkovna baza za izvedbo dvosmerne ANOVE za ponovljene meritve

Izvedba dvosmerne ANOVE za ponovljene meritve v Rju

Priprava dražljajev za metodo mejNa vrh

Z metodo mej bomo ugotavljali, kako razločujemo dolžine različnih palčk. Pri metodi povprečne napake smo preučevali zaznavanje dolžine na osnovi vidnih zaznav, tokrat pa bomo zaznavanje dolžine (oziroma razločevanje dolžin) preučevali v kontekstu proprioceptivnih zaznav (držanje palčke med palcem in kazalcem brez pomoči vidnih zaznav). Dražljaje za metodo mej boste pripravili sami:

Priprava dražljajev za metodo konstantnih dražljajevNa vrh

Z metodo konstantnih dražljajev bomo ugotavljali, koliko mora dolžina vodoravne osi krožnega lika odstopati od dolžine njegove navpične osi, da lik zaznamo kot elipso (in ne več kot krog). Dražljaje za metodo konstantnih dražljajev boste pripravili sami:

Projekt: Merjenje absolutne ali diferencialne občutljivostiNa vrh

Kot smo se pogovarjali na vajah, boste najprej napisali dispozicijo za vaš projekt. Pripravil sem predlogo, ki poleg opredelitve strukture vsebuje tudi najpomembnejše smernice, ki vam bodo v pomoč pri oblikovanju posameznih poglavij dispozicije.

Rok za oddajo dispozicije je torek, 4. april 2017. Prosim vas, da ustrezno poimenovano dispozicijo (dispozicija1617_{št.skupine}.docx; npr. dispozicija1617_5.docx za peto skupino) oddate prek spletnega obrazca za oddajo obdelav.

Ko bom pregledal dispozicije, bomo z vsako skupino posebej izvedli konzultacije, in sicer 11. in 12. aprila (torek in sreda). Spodaj je povezava do spletnega dokumenta, v katerem so zapisani možni termini za konzultacije. Prosim vas, da čim prej izberete enega od terminov (navodila so v dokumentu).

» Povezava do datoteke s termini za konzultacije

Projektne skupine:
1. Eva Esih, Anja Berčič, Urška Levac, Nastja Cindy Zupančič
2. Anja Krajnc, Ivana Matovina, Pika Ranc , Hana Weis
3. Julija Božič, Anže Dejak, Iva van Hoek, Karmen Vehovec
4. Kristina Ferjančič, Nina Gartner, Vita Ornik, Kristina Rakinič, Mateja Šušteršič
5. Živa Divjak, Anja Javorič, Jakob Kveder, Anja Megušar
6. Katarina Brezovnik, Manca Jelenčič, Jana Štremfelj, Anita Videmšek
7. Maja Maša Šömen, Marko Šopar, Anita Vončina, Taja Žnidarič
8. Lucija Brecelj, Timotej Jerman, Barbara Novak, Luka Uršič
9. Aleša Brejc, Matic Matjašič, Kristjan Ravnik, Monika Rožič
10. Nejc Ašič, Nastja Galič, Petra Mrkun, Maša Pupaher
11. Manca Marcelan, Sarah Petek, Ivana Vujaković, Veronika Veselnik


Rok za oddajo poročila je torek, 9. maj 2017! (najkasneje do 12:00)

Poročilo oddajte zgolj v elektronski obliki prek obrazca za oddajo obdelav (najkasneje do 12:00 v torek, 9.5.2017). Poročilo oz. datoteko poimenujte podobno kot dispozicije, le da zamenjate "dispozicija" s "projekt", torej projekt1617_{št.skupine}.docx; npr. projekt1617_1.docx za prvo skupino.

V pomoč pri pisanju poročila sem pripravil predlogo za poročilo, ki vsebuje tudi kratka navodila za posamezna poglavja:

» Predloga poročila za projekt (z navodili)

Izvedba meritev za metodo prisilne izbire (2AFC)Na vrh

Podatke za metodo prisilne izbire z dvema intervaloma (2AFC) bomo zbirali z računalniškim eksperimentom. Raziskovalni problem bo podoben tistemu pri MKD. Ugotavljali bomo, kakšna je naša občutljivost za zaznavo pravokotnika oziroma, koliko morata vodoravni stranici pravokotnega lika odstopati od navpičnih stranic, da lik zaznamo kot pravokotnik (in ne kot kvadrat).

Na računalnik si prenesite eksperiment (povezava se nahaja v zgornji tabeli z razporedom vaj: [poskus]). V stisnjeni datoteki boste našli mapo 2AFC, v njej pa datoteki 2AFC.exe (eksperiment) in vnos_2AFC.txt. Vnosa ne spreminjajte!

POMEMBNO! (v preteklih letih smo imeli s tem težave). Windows Explorer oz. Raziskovalec (datotek) omogoča pregled stisnjenih datotek (zip). Ko po dvokliku na zip datoteko vidite njeno vsebino, je s tem niste ekstrahirali! Nujno uporabite ukaz Ekstrahiraj vse datoteke (Extract all files) in nato zaženite exe datoteko. Če zip datoteke ne boste ekstrahirali, bo poskus sicer deloval, rezultati se pa ne bodo shranili (kar seveda pomeni stran vržen čas in veliko slabe volje).

Poskus deluje samo v operacijskih sistemih Windows. Tisti, ki uporabljate Applove računalnike (ali računalnike s katerimkoli drugim operacijskim sistemom), poskrbite, da boste imeli za izvedbo tega poskusa omogočen dostop do računalnika z ustreznim operacijskim sistemom.Navodila za izvedbo poskusa se nahaja v programu. Za potek merjenja in za rezultate je pomembno, da zelo pozorno preberete vse, kar piše v navodilih.

Podatke zberite v mirnem okolju. Ko boste izvajali poskusa, bodite udobno nameščeni pred računalniškim zaslonom. Od zaslona naj bodo vaše oči oddaljene okoli 60 cm – med poskusom skušajte to razdaljo obdržati čim bolj konstantno! Preden boste izvedli "pravo" meritev, obvezno naredite testno merjenje (npr. 20 do 30 predvajanj), da se boste seznanili z eksperimentalno situacijo. Po koncu obeh poskusov boste v mapi, kjer imate datoteko 2AFC.exe, našli tri tekstovne datoteke. Datotek ni potrebno natisniti, morate pa jih obvezno prinesti na vaje.

Metoda primerjanja v parih (MPP) in metoda rangiranja (MR)Na vrh

» MPP: skupinska f-matrika

Navodilo za vnos surovih podatkov za Metodo rangiranja

Pripravil sem spletno razpredelnico, v katero boste vnesli svoje rezultate metode rangiranja (to naredite najpozneje do konca naslednjega tedna, tj. do 14. aprila).

» Povezava do spletne razpredelnice (podatki za MR)

V polja pri svojem imenu in pod ustrezne spremenljivke prepišite range, ki ste jih na vaji pripisali poklicem.

» Skupinski podatki za metodo rangiranja

» Lestice poklicev (dobljene z MPP in MR) v študijskih letih 2011/12 do 2015/16

Izvedba meritev za metodo zaznavno enakih intervalov (MZEI)Na vrh

Podatke za metodo zaznavno enakih intervalov bomo pridobili z računalniškim eksperimentom, ki ga najdete tukaj.

Potrebovali boste tudi vnosno datoteko (inpmzei.txt) z vsemi potrebnimi nastavitvami. Vnosna datoteka se mora nahajati v isti mapi kot eksperiment (exe datoteka; nastavitev ne spreminjajte).

Pozorno preberite navodila, ki vam bodo posredovana po zagonu eksperimenta. Opozoril bi na en vidik navodil, ki je v preteklosti pri nekaterih vodil do nerazumevanja; v navodilih bo pisalo, da je levi (vedno prikazan) kvadrat vedno nekoliko manjši od variabilnega, ki se bo prikazal na sredini (in katerega ploščino ocenjujete), ter da je desni kvadrat vedno nekoliko večji od tistega na sredini. To NE pomeni, da sredinskim kvadratom ne smete pripisati vrednosti 1 ali 9, saj skrajna kvadrata le predstavljata minimalno/maksimalno možno ploščino oz. spodnjo/zgornjo mejo možnih ploščin in posledično kategorij, v katere razvrščate sredinske kvadrate (kategorije si predstavljajte kot enako široke razrede z določeno spodnjo in zgornjo mejo).

Po koncu eksperimenta se vam bosta v mapo, v kateri ste zagnali eksperiment, shranili dve datoteki z rezultati (za obdelavo bomo potrebovali tisto, ki se začne na "mzeim-...").

Poskus deluje samo v operacijskih sistemih Windows. Tisti, ki uporabljate Applove računalnike, poskrbite, da boste imeli za izvedbo tega poskusa omogočen dostop do računalnika z operacijskim sistemom Windows.

Izvedba meritev za metodo ocen velikosti (MOV)Na vrh

Podatke za metodo (neposrednih numeričnih) ocen velikosti bomo pridobili z računalniškim eksperimentom, ki ga lahko najdete tukaj.

Enako kot pri ekpsperimentu za MZEI, boste tudi tokrat potrebovali vnosno datoteko (inpmov.txt) z vsemi potrebnimi nastavitvami. Vnosna datoteka se mora nahajati v isti mapi kot eksperiment (exe datoteka; nastavitev ne spreminjajte).

Pozorno preberite navodila, ki vam bodo posredovana po zagonu eksperimenta. Po koncu eksperimenta se vam bosta v mapo, v kateri ste zagnali eksperiment, shranili dve datoteki z rezultati (za obdelavo bomo potrebovali tisto, ki se začne na "movm-...").

Poskus deluje samo v operacijskih sistemih Windows. Tisti, ki uporabljate Applove računalnike, poskrbite, da boste imeli za izvedbo tega poskusa omogočen dostop do računalnika z operacijskim sistemom Windows.

Klastrska analiza in MDSNa vrh

Aglomerativna hierarhična klastrska analiza v Rju

Metrična in nemetrična MDS v Rju

Spletna razpredelnica za zbiranje podatkov za klastrsko analizo (izpolnili jo bomo na vajah!).