V študijskem letu 2018/19 bodo vaje predvidoma potekale po naslednjem razporedu.

» Razpored po skupinah za 1. obdobje (2 skupini)

» Razpored po skupinah za 2. obdobje (3 skupine)

Št.DatumVsebinaPriprava v učbeniku
118.2. (sk1; 12:10)
21.2. (sk2)
Uvod, Metoda povprečne napake (MPN), feedback25–30
[2 skupini]
225.2. (sk1; 12:10)
4.3. (sk2; 12:10)
... MPN in večsmerna ANOVA31–39
[2 skupini]
37.3. (sk1)
11.3. (sk2; 12:10)
Metoda konstantnih dražljajev (MKD), feedback40–61
[2 skupini]
414.3. (sk1)
18.3. (sk2; 12:10)
Metoda konstantnih dražljajev (MKD)40–61
[2 skupini]
521.3. (sk1)
25.3. (sk2; 12:10)
Metoda stopnic (MS), Priprava na projekt63–67
[2 skupini]
628.3. / 1.4.Teorija detekcije signalov: 2AFC [poskus]70–81; 86–91
74.4. / 8.4.Metoda primerjanja v parih (MPP)
Metoda rangiranja (MR)
134–158
811.4. / 15.4.MPP: Lestvičenje po V. aproksimaciji134–158; 228–232
918.4. (sk1)
19.4. (sk2; 9:40)
25.4. (sk3)
Metoda rangiranja in
Metoda zaznavno enakih intervalov (MZEI)
134–158; 228–232
159–168
106.5. / 9.5.... MZEI196–210
1113.5. / 16.5.Metoda ocen velikosti (MOV)
1220.5. / 23.5.Klastrska analiza (CA)
Večrazsežnostno lestvičenje (MDS)
228-232
1327.5.Priprava na praktični del izpita[2 skupini]

» R priročnik za opisno statistiko (nazadnje posodobljen 12.9.2017)

Pošiljanje kratkih poročil (obdelav)

Metoda povprečne napakeNa vrh

Vpis podatkov za izvedbo dvosmerne ANOVE za ponovljene meritve

Podatki za dvosmerno ANOVO za ponovljene meritve

Izvedba dvosmerne ANOVE za ponovljene meritve v Rju

Priprava dražljajev za metodo konstantnih dražljajevNa vrh

Z metodo konstantnih dražljajev bomo ugotavljali, koliko mora dolžina vodoravne osi/premera krožnega lika odstopati od dolžine njegove navpične osi, da lik zaznamo kot elipso (in ne več kot krog). Dražljaje za metodo konstantnih dražljajev boste pripravili sami:

Priprava dražljajev za metodo stopnicNa vrh

Z metodo stopnic bomo ugotavljali, kako razločujemo dolžine različnih palčk. Pri metodi povprečne napake smo preučevali zaznavanje dolžine na osnovi vidnih zaznav, tokrat pa bomo zaznavanje dolžine (oziroma razločevanje dolžin) preučevali v kontekstu proprioceptivnih zaznav (držanje palčke med palcem in kazalcem brez pomoči vidnih zaznav). Dražljaje za metodo mej boste pripravili sami: