Kaj prinaša ta predmet?

Osnove merjenja v psihologiji so obvezni strokovni predmet na prvostopenjskem študiju psihologije na FF UL. Pri predmetu študenti spoznajo različne metode za merjenje občutljivosti in lestvičenje občutkov. Zavedo se problemov merjenja v psihologiji. Predmet nudi osnovo za metodološke predmete, ki jih bodo poslušali v nadaljevanju študija.

Izvajalca

izr. prof. dr. Anja Podlesek
doc. dr. Luka Komidar

Organizacija predmeta

Predavanja potekajo v letnem semestru ob ponedeljkih od 7.10 do 9.40 v predavalnici 119. Vaje potekajo v treh skupinah; s prvo ob ponedeljkih od 9.40 do 12.05, z drugo ob ponedeljkih od 12.10 do 14.35, s tretjo pa ob četrtkih od 13.00 do 15.30. Vaje potekajo v predavalnici 119. Občasno vaje potekajo tudi v individualni obliki v psihološkem laboratoriju v sobi 029.

» Vaje – Razporejanje po skupinah

Na vajah so obvezni prenosni računalniki in drugi materiali, ki jih izvajalec določa sproti glede na načrtovano izvedbo vaje.