Izpit

Izpit iz predmeta je pisni in ima dva dela: teoretični in praktični. Na vsakem od teh dveh delov mora študent zbrati 60 % točk (se pravi 21 končnih odstotnih točk), da se mu lahko izdela skupni dosežek.

Na praktičnem delu izpita lahko študent uporablja prenosni računalnik in študijsko gradivo (zapiski, knjige), na teoretičnem pa zgolj pisalo. Uporaba mobilnih telefonov (in tablic) je pri obeh delih izpita strogo prepovedana! Veljajo določila izpitnega reda FF in Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov UL.

» Prenos podatkov za praktični del izpita

Primer teoretičnega dela izpita

Izpitni roki

Prijave na izpit potekajo prek študentskega informacijskega sistema VIS, v skladu z izpitnim redom FF.

Kratki testi

Na študiju študent med semestrom opravlja tri sprotne preizkuse znanja (t. i. kratke teste). Na vsakem kratkem testu lahko zbere do 15 odstotnih točk. V skupni dosežek na kratkih testih štejeta dva najvišja dosežka. Skupaj torej študent na kratkih testih lahko zbere največ 30 odstotnih točk.

Kratki testi v študijskem letu 2017/18

V letošnjem študijskem letu bodo kratki testi izvedeni v okviru predavanj (v predavalnici 34).

Datumi kratkih testov:
14. 11. 2017 ob 7:30
5. 12. 2017 ob 7:30
9. 1. 2018 ob 7:30

Kratkih testov ni možno ponavljati.

Prijava na kratke teste

Kratke teste opravljajo vsi, ki pridejo na predavanja, na katerih se kratki test izvaja. Posebna prijava ni potrebna.

Rezultati kratkih testov

» Rezultati 1. kratkega testa

» Rezultati 2. kratkega testa

Končna ocena

Predmet je opravljen in se v indeks vpiše ocena predmeta, če študent oba dela izpita opravi pozitivno in je njegov skupni dosežek pri predmetu (kratki preizkusi + praktični del izpita + teoretični del izpita) enak ali višji od 60 %.

Ocena pri predmetu je sestavljena iz treh delov:

Ocenjevalna lestvica

Skupni dosežek = ocena:

0-9 % = neg (1)
10-19 % = neg (2)
20-29 % = neg (3)
30-39 % = neg (4)
40-59 % = neg (5)
60-67 % = zd (6)
68-75 % = db (7)
76-83 % = pd (8)
84-91 % = pd (9)
92-100 % = odl (10)