Izpit

Izpit iz predmeta je pisni in ima dva dela: teoretični in praktični. Na vsakem od teh dveh delov mora študent zbrati 60 % točk (se pravi 21 končnih odstotnih točk), da se mu lahko izdela skupni dosežek.

Na praktičnem delu izpita lahko študent uporablja prenosni računalnik in študijsko gradivo (zapiski, knjige), na teoretičnem pa zgolj pisalo. Uporaba mobilnih telefonov (in tablic) je pri obeh delih izpita strogo prepovedana! Veljajo določila izpitnega reda FF in Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov UL.

» Prenos podatkov za praktični del izpita

Primer teoretičnega dela izpita

Izpitni roki

Izpitni roki so zapisani v študentskem informacijskem sistemu VIS.

Prijava in odjava od izpita

Prijave na izpit potekajo prek študentskega informacijskega sistema VIS, v skladu z izpitnim redom FF.

Študent je, v skladu s Pravilnikom o izpitnem redu in drugih oblikah preverjanja in ocenjevanja znanja na 1. in 2. stopnji, odgovoren za pravočasno prijavo na izpit (torej pet dni pred izpitom), zato prošnje za naknadno prijavo s strani članov katedre in s strani oddelčne tajnice ne bodo mogle biti upoštevane.

Izvajalci predmetov na katedri prav tako ne odjavljajo študentov, ki se niso udeležili izpita, na katerega so se prijavili in ne pravočasno odjavili v skladu s Pravilnikom o izpitnem redu. V primerih, ko ima študent opravičljive razloge za nepristop k izpitu kljub prijavi, je naknadna odjava možna na podlagi pozitivno rešene prošnje, ki jo študent naslovi na OŠVU z ustreznimi dokazili v roku treh delovnih dni po izpitu oziroma takoj po prenehanju obstoja opravičljivega razloga (kot to določa 19. člen Pravilnika o izpitnem redu).

Kratki testi

Na študiju študent med semestrom opravlja tri sprotne preizkuse znanja (t. i. kratke teste). Na vsakem kratkem testu lahko zbere do 15 odstotnih točk. V skupni dosežek na kratkih testih štejeta dva najvišja dosežka. Skupaj torej študent na kratkih testih lahko zbere največ 30 odstotnih točk.

Kratki testi v študijskem letu 2018/19

V letošnjem študijskem letu bodo kratki testi izvedeni v okviru predavanj (v predavalnici 34).

Datumi kratkih testov:
13. 11. 2018 ob 7:30
4. 12. 2018 ob 7:30
8. 1. 2019 ob 7:30

Kratkih testov ni možno ponavljati.

Prijava na kratke teste

Kratke teste opravljajo vsi, ki pridejo na predavanja, na katerih se kratki test izvaja. Posebna prijava ni potrebna.

Rezultati kratkih testov

» Rezultati 1. kratkega testa

» Rezultati 2. kratkega testa

» Rezultati 3. kratkega testa in skupni dosežki

Končna ocena

Predmet je opravljen in se v indeks vpiše ocena predmeta, če študent oba dela izpita opravi pozitivno (vsakega z vsaj 60 % točk) in je njegov skupni dosežek pri predmetu (kratki preizkusi + praktični del izpita + teoretični del izpita) enak ali višji od 60 %.

Ocena pri predmetu je sestavljena iz treh delov:

Ocenjevalna lestvica

Skupni dosežek = ocena:

0-59 % = neg (5)
60-67 % = zd (6)
68-75 % = db (7)
76-83 % = pd (8)
84-91 % = pd (9)
92-100 % = odl (10)