» Seznam po skupinah (2019/20)

Če se kdo iz utemeljenih razlogov (npr. prekrivanje z izbirnim predmetom, treningi, če imate status športnika ipd.; interesne dejavnosti/hobiji ne štejejo kot utemeljen razlog), naj postopa, kot smo se dogovorili na uvodnem srečanju za Opisno statistiko (najdite si zamenjavo in me obvestite).

Program vaj in gradiva, študijsko leto 2019/20

Vaja 1: Specializirane bibliografske baze
2. in 9. 10. 2019

COBISS, splet, PsycINFO, PsycArticles in druge specializirane bibliografske baze

Vaja 2: Poljudno-znanstveni in znanstveni članki; struktura IMRAD
16. in 23. 10. 2019

Tipologija dokumentov
Primerjava poljudnih in znanstvenih revij

Vaja 3: Znanstveni članki
30. 10. in 6. 11. 2019

Znanstveni članki - sestavni deli
Kako pisati znanstvene članke in poročila?
Voden pregled izbranega članka

Priprava znanstvenega članka oz. poročila: prosojnice
O pisanju članka v družboslovju
How to write a research report in psychology (Baron, 1991)

Primer znanstvenega članka (v angleščini)

Vaja 4: Navajanje in seznam referenc
13. in 20. 11. 2019

Delovni list za trening pravil navajanja
Povzetek pravil citiranja po standardih APA

Vaja 5: Tabele in slike
27. 11. in 4. 12. 2019

Seznam vprašanj za pomoč pri urejanju tabel in slik
Delovni list za urejanje tabel
Delovni list za urejanje slik

Vaja 6: Zapisovanje števil in statistik
11. in 18. 12. 2019

Navodila za pisanje števil in statistik
Delovni list za trening pravil pisanja števil in statistik
Preverite svoje znanje

Vaja 7: Recenzija članka
8. in 15. 1. 2020

Primer rokopisa, ki ni dovolj kvaliteten za objavo in zahteva popravke:
Primer rokopisa 1 - besedilo
Primer rokopisa 1 - tabele

Recenzija
Navodila za ovrednotenje rokopisa