Pozdravljeni na straneh Katedre za psihološko metodologijo
Oddelka za psihologijo FF UL


Člani katedre

red. prof. dr. Valentin Bucik
soba 129a
tel.: 01 4213 595
e-mail: valentin.bucik@ff.uni-lj.si
govorilne ure: ponedeljek, 10:00-11:30

izr. prof. dr. Anja Podlesek (vodja katedre)
soba 129b
tel.: 01 4213 590
e-mail: anja.podlesek@ff.uni-lj.si
govorilne ure: po dogovoru

izr. prof. dr. Gregor Sočan
soba 122
tel.: 01 241 11 84
e-mail: gregor.socan@ff.uni-lj.si
govorilne ure: četrtek, 10.00-12.00

doc. dr. Luka Komidar
soba 122
tel.: 01 241 11 84
e-mail: luka.komidar@ff.uni-lj.si
govorilne ure: po dogovoru

Sara Seršen (demonstratorka)
e-mail: sersen.sara@gmail.com

Pedagoško delo

Katedra izvaja metodološke predmete na dodiplomskem študiju psihologije na FF UL (Metodologija psihološkega raziskovanja, Opisna statistika, Statistično zaključevanje, Osnove merjenja v psihologiji, Testna teorija, Kvalitativno psihološko raziskovanje, Inteligentnost, nadarjenost, ustvarjalnost) in na podiplomskem študiju psihologije (Uporabna psihometrija, metodološke vsebine v izbirnih modulih). Na doktorskem študiju katedra vodi predmet Raziskovalna metodologija v psihologiji, ki je temeljni predmet na vseh psiholoških smereh doktorskega študija. Sodelujemo tudi pri izvedbi interdisciplinarnega drugostopenjskega programa Kognitivna znanost (statistični predmeti) in interdisciplinarnega tretjestopenjskega (doktorskega) programa Statistika (modul Psihološka statistika).

Raziskovalno delo

Člani katedre se raziskovalno ukvarjajo z različnimi temami iz metodologije psihološkega raziskovanja, psihofizike, psihometrije, analize podatkov, psihološkega testiranja in diferencialne psihologije. Kot metodologi sodelujejo pri različnih projektih, ki potekajo na Oddelku za psihologijo in izven njega. Vsi člani katedre so tudi aktivni člani Centra za psihološko merjenje in svetovanje FF UL.

Aktualne raziskovalne teme

Testoteka Oddelka za psihologijo

Katedra vzdržuje oddelčno psihološko testoteko. V študijske namene lahko testna gradiva iz testoteke dobite na vpogled v predsobi 129 vsak dan med 8. in 15. uro. Ključe lahko s predloženo študentsko izkaznico ob podpisani izjavi za vstop v testoteko dobite v tajništvu oddelka.