Izbirni predmeti na študiju psihologije

Na Katedri za psihološko metodologijo na prvi stopnji študija izvajamo dva izbirna predmeta:

Predmeti na II.st. študiju Psihologije - Modul Posameznik in organizacija v delovnih in drugih okoljih - št.l. 2019/2020

Ponovitev metod modeliranja (7. 11. 2019)

Analiza poti (14. 11.):
Podatki
Sintaksa

Faktorska analiza in polni strukturni model (28.11.):
gradivo
podatki

Hiter uvod v strukturno modeliranje.
Program Mplus lahko snamete na tej povezavi.

Študijsko gradivo za hierarhično linearno modeliranje:
J. Hox, Multilevel analysis (lahko izpustite 1.3 ter 2.4-2.5)

Na tej povezavi lahko snamete študentsko verzijo HLM (v letu 19/20 ga sicer ne bomo uporabljali).

Predmeti na drugostopenjskem študiju Kognitivna znanost

Doctoral study in Trnava, Slovakia